Vavuniya University the 17th State University in Sri Lanka

Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa February 11 declared the Vavuniya Campus, affiliated to the...

Read More